Kami

KAMI / 2011

Kami tarkoittaa šintolaisuudessa pyhää tai kunnioitettua ilmiötä. Kameja on šintolaisuudessa kaikkialla, esimerkiksi luonnossa puissa, vesissä ja vuorissa.

In the Shinto faith, kami means divine, sacred and respected beings and phenomena. They are everywhere, for example in trees, water and mountains.

Näin ymmärrän käsitteen kami

This is how I understand the concept kami

 

“En ajattele ihmistä erillään luonnosta, pidän kaikkea olemassa olevaa elämänä. Minusta kaikella on sielu. Vuorella on sielu, joella on sielu, puunlehdissä ja sanoissakin asuu jokaisessa oma sielunsa. Ja elämä on kiertokulkua. Joskus se syntyy ihmiseksi, joskus eläimeksi, joskus kenties vuoreksi tai joeksi.”

I don’t think of people as distinct from nature, I think everything that exist is a part of life. I believe everything has a soul. The mountains have souls, the rivers have souls, the leaves on a tree have souls and even each and every word has a soul. And life itself is a cycle. Sometimes it assumes the form of a human, sometimes an animal or a mountain or river.”

Shouhei Murai, Tokio, Japani

“Pelonsekainen kunnioitus, joka herää siitä että jumala [kamisama] on kaikkialla, on minulle yksinkertaisesti elämänasenne. Sellainen on myös isoäitieni elämäntapa. Molemmat isoäitini asuvat Shikokun saarella, toinen on 79- ja toinen jo 86-vuotias. Heidän esimerkkinsä on luonnostaan opettanut minulle miten kaunista ja tärkeää on ympäristölle ja ihmissuhteille pelkäävä ja kunnioittava asenne, joka perustuu siihen, että kaikissa olennoissa asuu jumala.”

Awe inspired by god’s [kamisama] presence everywhere, that is how I view life. It is also how my grandmothers’ view life. They both live on the island of Shikoku, one is 79 and the other already 86. Their example has taught me how beautiful it is to fear and respect the presence of god in all beings and how important it is to everything around us and to our relationships.”

Saki Ikeda, Tokyo, Japan

Sarja on osa yhdessä Ritva Kovalaisen kanssa toteutettua Kultainen metsä – näyttelyä. 2011

Serie belongs to Golden Forest exhibition, which is a colaboration work with Ritva Kovalainen, 2011

Lisätietoa / More information

http://www.puidenkansa.net/KULTAINEN_METSA.html