Unelmat ja ruosteinen arki

UNELMAT JA RUOSTEINEN ARKI / 1992

Kertomus ihmisistä, jotka teoillaan ja esimerkeillään vaikuttavat suomalaiseen yhteiskuntaan, sen arvoihin ja onnenkuviin.

DREAMS AND RUSTY REALITY

The book describes people who – through deed and example – are influencing Finnish society and its values and images of happiness.

Kirja ja valokuvanäyttely / Book and exhibition 1992

(Hartti Ahola, Jouko Lehtola, Matti Helariutta, Sanni Seppo)