Minun Afrikkani – Rasisimin nousu ja tuho

Valokuvanäyttely vieraan kulttuurin kohtaamisen vaikeudesta. Materiaali on kuvattu Keniassa ja Tansaniassa.

My Africa: The rise and fall of racism

A photographic exhibition dealing with the difficulty of encountering an unfamiliar culture. The material was photographed in Kenya and Tanzania.

Valokuvanäyttely / exhibition 1993
Kuvat ja tekstit / photos and texts: Sanni Seppo

Väri kasvoillamme on vain
paperinohut kerros.
Sen takana on kaikki olennainen:
Arvoitus

The colour on our faces is only
a paper-thin layer.
Behind it is all that counts:
a mystery.

Sanni Seppo