Palstamanifesti

Palstat ovat useimmiten aarin kokoisia vuokrattavia viljelymaita. Pääkaupunkiseudulla on noin 70 erilaista palsta-aluetta ja tuhansia palstaviljelijöitä. Oltuani itse palstaviljelijä kymmeniä vuosia, kuvattuani ja haastateltuani satoja palstaviljelijöitä olen oivaltanut seuraavaa:

Palsta tuottaa satoa; herkullista lähiruokaa, luonnonmukaista ja itse kasvatettua. Mutta ennen kaikkea se on portti toisenlaiseen mielentilaan. Palstaa ympäröi näkymättömät seinät, jotka sulkevat ulkopuolisen maailman vaatimukset ja paineet taaksensa. Palsta on lääke jokaiseen vaivaan; kiireiselle se tuo levon, yksinäiselle sosiaalisen verkoston, syrjäytyneelle merkityksen. Se on paikka luovuudelle ja unelmille. Siellä on läsnä syntymä, kasvu ja kuolema; luonnon kiertokulun ihme. Palsta on pieni paratiisi maan päällä.

Ohikulkijatkin sen vaistoavat. Palsta-alue levittää voimaa ja silmän iloa ympärillä käyskenteleviin kaupunkilaisiin.

Joidenkin palsta-alueiden yllä leijuu kaavoituksen uhka. Mutta muunlainen maankäyttö olisi järjetöntä. Aari maata ei voi mitenkään olla tehokkaammassa käytössä kuin palstana.

Ja multa leviää myös kasseissa ja laatikoissa sinne missä sitä vähiten odottaisi. Asfaltin ylle muodostuu villi tila, jossa innokkaat kädet ja voimakkaat juuret muokkaavat kaupunkikulttuuriamme uudella, ennakkoluulottomalla tavalla. Versot voimistuvat ja haastavat mukaansa!

Allotment garden manifesto

Finnish allotments are usually 100 sqm plots of land that can be rented by anyone for non-commercial gardening. There are around 70 of these community garden areas and thousands of allotment gardeners in the Helsinki Metropolitan Area. Having been an allotment gardener for decades and photographed and interviewed hundreds of allotment gardeners, I have realised the following:

The allotment gives you valuable produce – lovely local food, organic and grown by yourself. But, more than anything else, it is a gateway to a different state of mind. The allotment is surrounded by invisible walls that block out the demands and pressures of the surrounding world. The allotment is a cure for every ailment: it gives you rest if you are too busy, a social network if you are lonely, and meaning if you are excluded. It is a place for creativity and dreams. Birth, growth and death are ever-present there – the miracle of natural cycles. The allotment plot is a small paradise on Earth.

Non-gardeners in the urban environment can sense this as well. Allotments are sources of strength and visual pleasure for those passing by.

There is a threat of local government land use planning looming over some allotment sites. Allocating these areas for any other use would be sheer madness. A hundred square meters of land can never be put to more efficient use than as an allotment plot.

And fertile soil is also spreading in bags and boxes to places where you might least expect to see it. Wild spaces are being created on top of asphalt and concrete, with keen hands and strong roots shaping our urban culture in new and exciting ways. Greenery is sprouting up vibrantly and inviting you to join in!

Sanni Seppo